علم الهی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو حلقه علمی حکمت (شاخة خواهران)

چکیده

پژوهش حاضر، در پی تبیین و تعریف علم خداوند، با رویکرد فلسفی ـ عرفانی است. از دیدگاه متفکران اسلامی، سه مرتبه از علم، برای خداوند متصور است. مرتبۀ اول، علم خداوند به ذات خود ؛ مرتبۀ دوم، علم خداوند به موجودات دیگر پس از ایجاد ـ این علم که از آن به علم فعلی تعبیر می‌شود، حضور عینی همة موجودات از ازل تا ابد، با تمام ویژگیها و جزئیات، نزد خداوند است ـ و مرتبۀ سوم یعنی علم خداوند به اشیا پیش از ایجاد، که از همه دشوارتر است.
این مقاله با تبیین و توضیح مراتب علم الهی، استدلالات فلسفی و عرفانی آن را مورد بررسی قرار داده و به مؤیدات قرآنی و روایی نیز می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Knowledge of God

نویسنده [English]

  • FATEMEH elmi_rad
The scientific panel of wisdom ‘Hekmat’ (women’s branch)
چکیده [English]

The present research aims to explicate and define the knowledge of God with a mystic- philosophical approach. From the viewpoint of Islamic scholars, three degrees of knowledge for God are considered. The first degree is the knowledge of God to His being; the second degree is the knowledge of God about other creatures after creation- this knowledge that is interpreted as the present knowledge is the objective presence of all creatures with all characteristics and details from God, from perpetuity until eternity; and the third degree is the knowledge of God about things before creation, which is the most complicated one.
      This article explicates and describes the degrees of the knowledge of God, examines its philosophical and mystics tics reasoning and also reviews the Qoranic and Traditional approvals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism
  • Philosophy
  • existence
  • Knowledge
  • the knowledge of God
  • fixed incarnations
  • intrinsic attribution